"Golgota Wschodu"   Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
Film jest dramatyczną relacją naocznego świadka, Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, tragicznych losów polskich jeńców w Sowieckich obozach zagłady: Charkowie, Miednoje i Katyniu. Dzieli się również swoimi uwagami na temat ciągle niezałatwionej sprawy osądzenia mordu dokonanego przez Rząd Sowiecki na polskim narodzie, tragedii milionów Polaków wywiezionych na "nieludzką ziemię" oraz niesprawiedliwości i znieczulicy panującej na Zachodzie, która przyczynia się, że zbrodnie takie pozostają ciągle nierozliczone, mordercy nieosądzeni a krzywdy rodzin i bliskich są nie naprawione.     Warszawa-Calgary 2002-2003 [33:03min]
Realizacja   Zespół Fundacji im. Konstantego Piekarskiego i TV Foka: Andrzej Bukowicki i Wojciech Grabowski
"The Graves of Katyń"
Polish Association of Former Soviet Political Prisoners
presents two documentary films photographed by Germans
and by Russians at the scene of the Crime
    [22:59min]
Devised by:   S. Lipiński
"Groby Katyńskie"
Film zrealizowany został przez Polish Association of Former Soviet
Political Prisoners na podstawie dwóch dokumentarnych filmów zrobionych
przez Niemców i Rosjan na miejscu zbrodni w Katyniu
    [24:12min]
Opracowanie:   S. Lipiński
"Madonna Kozielska"
Film jest historia powstania płaskorzeźby Madonny Kozielskiej, wyrzeźbionej przez ppr. Tadeusza Zielinskiego w obozie jenieckim na desce przykrywajacej beczkę od śledzi. Madonna Kozielska towarzyszyła żołnierzom gen. Andersa na szlaku bojowym II Korpusu Wojska Polskiego i była z nimi pod Monte Casino. Ks. prałat Zdzisław Peszkowski, pchr. kawalerii II korpusu WP, mówi o znaczeniu jaki wizerunek Madonny miał dla podtrzymania wiary i ducha w żołnierzach walczących o Polskę. Wizerunek Madonny Kozielskiej znajduje się obecnie w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.
Realizacja   Studium Filmowe "Wir"; reż. Zygmunt Adamski; Warszawa AD1993 [20 min]
Czesław Mędrek wiersz pt. "Katyń"       Calgary, 1985 rok
...Po strzale w tył głowy, pchnięci w dól kolanem,
Z workami na głowach, związani sznurami,
Las katyński do dziś dźwięczy ich wezwaniem:
"Matko! Polsko Święta nie giń razem z nami".
"Reminiscencje o Katyniu"
W filmie dokumentalnym swoje refleksje na temat Katynia przekazuje Joanna Nadgrodkiewicz, córka oficera zamordowanego w Katyniu, Maciej Bijak którego Dziadek zginął w Katyniu i Maria Skarżynska - Ojciec jej był przewodniczącym komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, która badała miejsce zbrodni katyńskiej w 1943 roku. W filmie wykorzystano archiwalne filmy niemieckie i sowieckie.    [33:24min]
Realizacja   Zespół Fundacji im. Konstantego Piekarskiego i TV Foka: Grzegorz Dębicki, Andrzej Bukowicki, Wojciech Grabowski, Maciej Urbańczyk

2005 © Konstanty Piekarski Memorial Foundation